Thẻ: Lựa chọn 2 con số đứng sát nhau nhiều nhất trong ngày hôm trước