Các cặp lô hay đi cùng nhau, những cặp lô hay về trong tuần XSMB