Bạc nhớ theo đầu đít câm cách làm đơn giản, khả năng trúng lại rất cao